За нас

За нас

imagesVS NM

КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗЕНИТ има 19 годишен опит в организиранетона ефективни кампании за набиране на персонал и установени процедури за насочено търсене на кадри.Регистрирана в Министерството на труда и социалната политика с

Удостоверение № 1473, валидно до 13.07.2017г.
В нашата работа използваме процедури за прецизен психологически подбор на кандидатите за работа, работим с нови, съвременни методики в областта на психологическия подбор.
Както всяка разрастваща се фирма, следим и сме запознати в детайли с пазара на труда и човешките ресурси в страната.
Работим с екип от отлично обучени, мотивирани и отговорни служители, които имат богат опит в подбора, обучението и управлението на персонала.

Прилагайки съвременни процедури за подбор на персонал известни със своята надежност и бързина ние осигуряваме надеждни кадри и сигурен персонал на фирмите с които работим, което естествено води до изграждане на едно дългосрочно сътрудничество и партньорство с нашите клиенти.

Извършва подбор на кадри, чрез професионална мрежа от контакти и в кратки срокове може да ви осигури специалисти и мениджъри от различни области: финанси, търговия, маркетинг, информационни технологии, логистика, производство, администрация и др.
През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

В нашите екипи работят професионалисти доказали своите качества и умения пред нашите клиенти.В състояние сме да подпомогнем избора Ви на служители от най-низшите до най-висшите позиции във вашата организация при строга конфиденциалност по време на подбора.


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ"
ЦПО към  "ЗЕНИТ 94" ООД е един от първите частни учебни центрове в гр. Варна за компютърно и чуждоезиково обучение на хора от всички възрасти. Притежаваме лиценз издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с Лицензия № 200312081/ 01.11.2003г.
ЦПО към „ЗЕНИТ 94„ ООД е включен в списъка на доставчиците на услуги, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г.
За качеството на учебният процес се грижат над 30 хонорувани преподаватели, 3 секретар-консултанти,  методисти и технически персонал.Уютна обстановка, съвременно оборудвани учебни зали, квалифициран преподавателски състав - всичко това Ви осигурява отлични възможности за обучение и получаване на степен на професионална квалификация на МОН по следните професии, специалности:

“Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация;

“Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – трета степен на професионална квалификаци;

“Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална квалификация;

“Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101 – трета степен на професионална квалификация;

“Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация

“Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация;

“Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация;

“Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 – първа степен на професионална квалификация;

“Сервитьор-барман”, код 811080, специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация;

“Камериер”, код 811030, специалност ”Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация;

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПОВЯДАЙТЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС НА "ЗЕНИТ"

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5 / идеален център /

Телефони за връзка: 052/612 723; 611 221, 602 490, 0886/744-888, 0888/750-070

e-mail: ,

Учебни зали на адрес: гр. Варна, ул. "Съборни" № 22 /ет.1 и ет.2/, гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" № 24, партер