Преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания

18.07.2014г.

Българското законодателство предвижда преференции за социалните предприятия и кооперациите на хората с увреждания, съобщи днес в Милано заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя участва във втората пленарна сесия на Неформалния съвет на министрите по заетостта и социалната политика. „Преференции за този тип предприятия са заложени при възлагането на обществени поръчки”, поясни заместник-министър Янкова. Тя допълни, че държавата осигурява средства за 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски, което позволява използването на спестения финансов ресурс за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. „Предвидени са и правила за преотстъпване на корпоративния данък в полза на специализираните предприятия или кооперациите на хора с увреждания”, подчерта заместник-министър Янкова. Тя припомни, че през януари 2014 г. българското правителство прие първия двегодишен План за действие по социална икономика 2014-2015 г., за да бъде подобрена средата за функциониране на социалните предприятия. „България отчита важността от засилване на обмена на добри практики в сферата на социалната икономика, за да се засили капацитетът на отговорните институции”, завърши Янкова. Неформалният съвет на министрите по заетостта и социалната политика е първи във формат „Заетост и социална политика“ в рамките на стартиралото на 1 юли 2014 г. италианско председателство на ЕС. Форумът се провеждат в периода 17 - 18 юли 2014 г. в Милано, Италия.