Отдели

ОТДЕЛ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 images77777

“ЗЕНИТ 94” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 1473, валидно до 13.07.2017г.

Извършва подбор на кадри, чрез професионална мрежа от контакти и в кратки срокове може да ви осигури специалисти и мениджъри от различни области: финанси, търговия, маркетинг, информационни технологии, логистика, производство, администрация и др.

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряването на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

Съблюдаваме строга конфиденциалност по време на целия процес на подбор.

Извършваме подбор на кадри чрез професионална мрежа от контакти.

Изцяло защитаваме интересите, както на фирмите-клиенти, така и на кандидатите.

В нашите екипи работят професионалисти доказали своите качества и умения пред нашите клиенти.

Напълно запазваме поверителността на всяка информация, споделена с нас от клиента и не я разкриваме пред трети страни.

В състояние сме да подпомогнем избора Ви на служители от най-низшите до най-висшите позиции във вашата организация при строга конфиденциалност по време на подбора.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗЕНИТ

obuchenie

ЦПО към  "ЗЕНИТ 94“ ООД е един от първите частни учебни центрове в гр. Варна за компютърно и чуждоезиково обучение на хора от всички възрасти. Притежаваме лиценз издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия № 200312081/ 01.11.2003г.

 ЦПО към „ЗЕНИТ 94„ ООД е включен в списъка на доставчиците на услуги, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г. 

За качеството на учебният процес се грижат над 30 хонорувани преподаватели, 3 секретар-консултанти,  методисти и технически персонал.Уютна обстановка, съвременно оборудвани учебни зали, квалифициран преподавателски състав - всичко това Ви осигурява отлични възможности за обучение и получаване на степен на професионална квалификация на МОН по следните професии, специалности:

“Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация;

“Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация;

“Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 – първа степен на професионална квалификация;

 “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална квалификация;

“Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация;

“Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101 – трета степен на професионална квалификация;

“Сервитьор-барман”, код 811080, специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация;

“Камериер”, код 811030, специалност ”Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация;

“Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – трета степен на професионална квалификаци;

“Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5

Телефони за връзка: 052/ 612 723; 611 221, 602 490, 0886/ 744888, 0888/ 750070
e-mail: ,