За контакти с нас

Image not available
Image not available

Адрес

"Драгоман"№5

E-mail

Телефон

0886/744888

Image not available
Image not available
Image not available

За нас

  • Ключът за успеха на ЗЕНИТ
  • Отдели
  • За работодатели
  • За търсещи работа
  • Полезни връзки
- Добро познаване на пазара на труда ; - Усет към динамично променящите се пазарни условия ; - Правилно идентифициране на нуждите на клиента ; - Точна преценка пригодността на кандидатите за съответната позиция ; - Изградено и доказано ноу-хау. Етичните бизнес отношения, както и спазването на конфиденциалност са Вижте още ...
“ЗЕНИТ 94” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 1473, валидно до 13.07.2017г. Извършва подбор на кадри, чрез професионална мрежа от Вижте още ...
Ако сте убедени, че хората са най-важния фирмен капитал, че успехът на бизнеса Ви е в техни ръце, доверете ни се и ние ще Ви привлечем и подбере най-подходящите кандидати за работа във вашата организация. Ние може да ви спестим време и усилия като планираме и организираме целия процес по набирането и подбора на кандидатите и Ви представим най-подходящите от тях. Вижте още ...
Предлагаме консултантски услуги, които гарантират успешното представяне на търсещите работа на интервю с работодател и намиране на работно място. Една от насоките на нашата дейност е свързана с обучение на търсещи работа в знания и умения за активно присъствие на пазара на труда, Вижте още ...
НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Вижте още ...

Кандидат студентски прием 2014/2015

  • 1
  • 2

Италиански език

ОБУЧЕНИЕТО  по италиански език в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ се провеждат по

системата PROGETTO ITALIANO - подходяща за обучение по италиански език за          ученици,

студенти и възрастни.

Системата е разработена специално за изучаване на италиански език от чужденци.

Това е единствената система одобрена от МОН в България по италиански език.

Progetto Italiano 123

I - во ниво: А1 PROGETTO ITALIANO включва:

    Род и число

    Определителен член

    Предлози, прости и членувани форми

    Сегашно време

    Минало свършено

    Бъдеще време

II - ро ниво: А2 РROGETTO ITALIANO включва:

    Минало несвършено

    Заповедно наклонение

    Условно наклонение

    Местоимения за пряко и непряко допълнение

III - то ниво: В1 PROGETTO ITALIANO  включва:

    Степени за сравнение

    Минало време-историческо

    Подчинително наклонение

IV - то ниво: В2 PROGETTO ITALIANO включва:

    Периодо ипотетико

    Страдателен залог

    Превръщане на пряка в непряка реч

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

Преподавателският екип е съставен от високо квалифицирани преподаватели,

специализирани в преподаването на италиански език с  необходимия педагогически опит.

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Методът на преподаване се базира на комуникативно-ситуационния подход и използва

най-съвременните способи за преподаване на италиански език на чужденци, цели се

развиване на  четирите основни езикови умения - четене, писане, слушане и говорене с

помощта на текстови, аудио-визуални и мултимедийни материали, допълнени с

постоянното упражняване на езика.

Ние вярваме, че комуникацията на италиански е изключително важна при усвояването на

чужд език и това е една от главните цели на курсовете ни. традиционните граматически и

лексикални упражнения са комбинирани с интересни упражнения, включващи четене,

слушане с разбиране, работа по двойки, проекти, дискусии и ролеви игри.

Целта на курсовете ни е да помогне на курсистите ни да използват езика по-ефективно, да

са способни да общуват на италиански език в реални ситуации – на училище, на работа и в

ежедневието.

Ние използваме комуникативния подход, като стъпка по стъпка ви помагаме да увеличите

познанията и уменията си по италиански.

      

Има три различни нива на изпита: подготовка за

  • DIPLOMA DE ESPANUL ( NIVEL INICIAL )  - съответства на ниво В1 според европейската езикова рамка.
  • DIPLOMA DE ESPANUL (NIVEL INTERMEDIO)  - съответства на ниво В2 според европейската езикова рамка.
  • DIPLOMA DE ESPANUL (NIVEL SUPERIOR) - съответства на ниво С2 според европейската езикова рамка.

Изпитът се състои от пет отделни части:

    1. Разбиране четене на писмен текст.

    2. Писмено изразяване.

    3. Разбиране при слушане.

    4. Граматика и лексика.

    5. Лично интервю с кандидата.

Тестовете се изработват и оценяват от университета в гр. Саламанка. изпитните сесии са

през май и ноември.

Подготовката за сертификата DELE в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ е индивидуална или

групова (6-8 души). В часовете се преговарят и упражняват граматични правила и лексика. 

Правят се упражнения за четене с разбиране, за слушане с разбиране и за съставяне на

текст. Работи се върху абсолютно всички компоненти на изпита.  Дават се примерни

тестове, след което се коригират и обсъждат допуснатите грешки. Извършва се и

подготовка за устния изпит, която представлява говорене по дадена тема или събеседване

курсист–преподавател.