За контакти с нас

Image not available
Image not available

Адрес

"Драгоман"№5

E-mail

Телефон

0886/744888

Image not available
Image not available
Image not available

За нас

  • Ключът за успеха на ЗЕНИТ
  • Отдели
  • За работодатели
  • За търсещи работа
  • Полезни връзки
- Добро познаване на пазара на труда ; - Усет към динамично променящите се пазарни условия ; - Правилно идентифициране на нуждите на клиента ; - Точна преценка пригодността на кандидатите за съответната позиция ; - Изградено и доказано ноу-хау. Етичните бизнес отношения, както и спазването на конфиденциалност са Вижте още ...
“ЗЕНИТ 94” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 1473, валидно до 13.07.2017г. Извършва подбор на кадри, чрез професионална мрежа от Вижте още ...
Ако сте убедени, че хората са най-важния фирмен капитал, че успехът на бизнеса Ви е в техни ръце, доверете ни се и ние ще Ви привлечем и подбере най-подходящите кандидати за работа във вашата организация. Ние може да ви спестим време и усилия като планираме и организираме целия процес по набирането и подбора на кандидатите и Ви представим най-подходящите от тях. Вижте още ...
Предлагаме консултантски услуги, които гарантират успешното представяне на търсещите работа на интервю с работодател и намиране на работно място. Една от насоките на нашата дейност е свързана с обучение на търсещи работа в знания и умения за активно присъствие на пазара на труда, Вижте още ...
НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Вижте още ...

Кандидат студентски прием 2014/2015

  • 1
  • 2

Руски език

ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК  В  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“

Руският език е един от най-широко разпространените езици в Европа. Принадлежи към групата на славянските езици на индо-европейското лингвистично семейство.

Руският е не само език с богато културно наследство, на който са творили световни имена като Толстой, Достоевски, Чайковски, Рахманинов и др., но и един от петте официални езици на Обединените нации.

Руският език е определян като основния глобален език, наред с китайския, английския, испанския и  хинди. 28% от световната научна литература днес се съставя на руски. Говори се от 142 млн. жители на Руската федерация, най-голямата световна сила.

Комуникацията на този език ще Ви улесни и при общуването Ви на други славянски езици като полски, чешки, словашки, български, сръбски, хърватски, и др.

Курсовете по руски език се водят от опитни преподаватели-филолози с опит в преподаването на практически руски език и конкретния специализиран руски. Сформираме малки групи до 8 курсиста с цел индивидуална работа на преподавателя с всеки един от курсистите в групата. Всички наши преподаватели са завършили руска филология, специализирали са в Русия или са носители на езика и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език. Акцентът на занятията по руски е върху надграждането на езиковите умения и правилното устно и писмено изразяване с особеностите и спецификите в езика. 

 

Курсовете по руски език в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ се провеждат по системите

„Приглашение в Россию“ и „Контакт”                           

„Приглашение в Россию“ е съвременна система на водещото руско издателство „Русский язык в която се прилага комуникативният подход на обучение и се развиват всички речеви умения на курсистите.

Системата е преработена и допълнена от колектив на издателство „Просвета“ така, че да съответства на потребностите на българите.

Системата предлага интересни текстове за четене и слушане, разнообразни упражнения за усвояване на лексиката и граматиката, междупредметни връзки, системни знания за културата на Русия.

В процеса на обучение се използва близостта на родния и чуждия език и се отделя специално внимание на специфичните трудности за българите.

IMG 27062014 122542 0

В курса на обучение Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и правилно изразяване, ще превеждате от и на руски език и ще усъвършенствате граматиката и лексиката си.

Системата „Контакт“ се прилага успешно при усвояването на всички нива на руския език. Системата е съставена от четири нива, преминаванто на които гарантира на курсистите усъвършенстване на знанията по езика и свободната комуникация.

Изключително ефективна и оптимално пригодена към лесното усвояване на руския език, тя допринася за отличните резултати на курсистите както по отношение на писмената, така и разговорната форма на езика.

Широко се застъпва и усъвършенстването на ежедневна лексика. Усвояването на знанията, които застъпва системата, напълно отговаря на международните стандарти за владеене на руски език като чужд.

IMG 27062014 122542 1

Курс за начинаещи /ниво А1/

Курса е посветен на активното изучаване на най-необходимата, често употребявана лексика в руския език, правилата за четене, постановка на произношението. Изучават се основните граматични структури, необходими за изразяване на мисли в проста форма. След завършването на това ниво курсистите придобиват базови познания по руски език, могат да се ориентират в езиковата среда, да водят ежедневни разговори.

Курс за малко напреднали /ниво А2/

В този курс се отделя особено внимание на попълването на речниковия запас и използуването му в различни житейски ситуации. Курсистите развиват и усъвършенстват своите речеви и комуникативни умения.

Курс за напреднали /ниво B1/

В курса се развива и се усъвършенства разговорната реч, изучава се специална лексика, усвояват се граматичните тънкости на руския език. След завършването на това ниво курсистите могат да четат художествена и публицистична литература на руски език, да разговарят и пишат свободно на различни теми.