Полезни връзки


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ИНФОРМАЦИЯ

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

 

 

 

За повече информация, заповядайте в офисите на ЗЕНИТ

Централен офис: гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 3

Тел.052/ 602 490, 612 723, тел./факс:052/611 221

0886/ 744 888, 0888/750 070
e-mail: ,

Учебни зали на адрес:

гр. Варна, ул. "Съборни" № 22, етаж 1 и етаж 2

гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" № 24, партер

гр.Шумен, бул. “Плиска” № 36, ет. 3
тел./факс: 054/ 831 200, 0894/ 305194, 0878/ 305199
e-mail:

гр. Търговище, ул. Г. Бекновски1, тел. 0886/744 888, 0899 934 265,  e-mail: