ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ ПО ПРОГРАМА "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"

ОБУЧЕНИЯ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ ПО ПРОГРАМА  "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от B1 - начало  05.08.2014г. при график вторник и четвъртък от 18ч. - присъствено обучение

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от A1 - начало 05.08.2014г. при график вторник и петък от 18ч. - присъствено обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за специалности: "Оперативно счетоводство", "Икономика и миниджмънт",

"Бизнес-администрация",  "Административно обслужване" - начало 21.08.2014г.

ОФИС МЕНИДЖЪР - начало 04.08.2014г. - присъствено-дистанционно обучение - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР - начало 04.08.2014г.-присъствено-дистанционно обучение - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - присъствено-дистанционно обучение, начало 01.09.2014г. 

ИКОНОМИСТ - присъствено - дистанционно обучение, начало 01.09.2014г.

ОФИС МЕНИДЖЪР - присъствено и дистанционно обучение, начало 01.10.2014г.

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР - присъствено-дистанционно обучение, начало 01.10.2014г.


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към "ЗЕНИТ 94" ООД - Варна е одобрен доставчик на услуги от

Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” и

сключено Споразумение с агенцията по заетостта от 01.02.2010г. на основание чл.7, ал.5 от ПМС 251 от 21.10.2009 г. 

ЦПО към "ЗЕНИТ 94" ООД провежда професионални обучения по 10 специалности и  обучения по ключови компетенции както следва: английски, немски и френски език, компютърно обучение, управление на човешките ресурси, комуникационни и продажбени умения при работа с клиенти, предприемачество и управление на малка фирма, информатика и кореспондентски информационни технологии, работа с текстообработващи програми и електронни таблици за напреднали и др.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ниво A1 - начинаещи

Обучението по Английски език в ЦПО „ЗЕНИТ“ от ниво А1  се провежда по една от най новите системите 

ЕLEVATOR INTERNATIONAL  на издателство RICHMOND PUBLISHING.

Включва три нива по 100 учебни часа, общо 300 учебни часа за целия курс.

Обхваща три нива от A1 до B1 по Общата европейска езикова рамка.

Продължителността на курса е 6 месеца.

Допустимите отсъствия - 60 учебни часа за целия курс, за които не е необходимо да представяте документ за платен годишен отпуск, болничен лист или заповед за командировка.

Система ЕLEVATOR INTERNATIONAL е идеална за всички, които търсят ясни учебни цели, динамични уроци и изобилие от интересен материал за устни дискусии.

Към всеки учебник има диск с интерактивни упражнения, както и книжка с резюме на граматиката от всяка учебна единица.

Към всеки учебник има и прилежаща учебна тетрадка с аудио диск.

Учебникът е подходящ както за младежи, така и за възрастни.

Преводът на заглавието се основава на метафората за надграждане и издигане като с асансьор, затова и във всяка учебна единица има 3 етажа.

Учебното съдържание дава възможност за практическа работа върху четирите езикови умения както и за редовно преговаряне и затвърдяване на изучения материал.

Специално внимание се обръща на продуктивните умения за говорене и писане според установените съвременни международни стандарти.

Особено внимание в учебника е отделено на преговора на изучения материал. За целта всеки трети урок в учебника е преговорен.

Elevator International има за цел:

 • да развива постепенно и системно езикови компетенции от ниво А1 до ниво В1 на Общата европейска езикова рамка
 • да развива умения за комуникативно и практическо ползване на езика в реалистични житейски ситуации
 • да развива езиковите умения за слушане, четене, говорене и писане интегрирано, едновременно и съразмерно
 • да изгражда увереност и лекота в използването на езика

Основни предимства на системата:

 • Ясно представяне на новото учебно съдържание
 • Практически граматични упражнения
 • Задълбочена работа за развиване на говорене и писане с определен очакван резултат
 • Често употребявана лексика
 • Съвременни разговорни фрази и идиоматични изрази
 • Внимателно подбрани текстове от автентични източници за слушане и четене
 • Системен преговор и следене на напредъка

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ НИВО B1 - НАПРЕДНАЛИ

Обучението по Английски език в ЦПО „ЗЕНИТ“ от ниво B1  се провежда по системата QUICK SMART  една от най новите системите

на издателство ENGLISH BROOKEMEAD ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Обхваща три нива /всяко по 100учебни часа / от B1 до C1 съобразени с Общата европейска езикова рамка.

В нашите курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ

 • ще се научите как да общувате ефективно в най-различни ситуации, ще говорите по-гладко и ще подобрите комуникативните си умения;
 • ще използвате езика без грешки като работите върху граматическите си знания и разширяване на своя речников запас;
 • ще научите как да осъществявате контакти със специалисти от различни сфери;
 • ще научите как да пишете ясно и в подходящ стил за съответната аудитория;
 • ще подобрите произношението си;
 • ще разширите речника си на английски;

QUICK SMART ENGLISH (QSE) е комуникативна система за интензивно изучаване на общ английски език, в която се разглеждат и най-основните бизнес ситуации.

Тя обхваща 4-те сфери, които покрива ОЕЕР: лична, обществена, образователна и трудова-правна.

Въпреки, че учебната система не е конкретно насочена към подготовка за международни изпити и сертификати има ясна корелация между отделните нива на QSE, Европейската езикова рамка и изпитите на Cambridge (KET, PET, FCE, CAE); Trinity College, London ESOL (GESE, ISE); TOEFL (New TOEFL); IELTS.

Учебната система QSE е създадена за обучение на възрастни, които имат за цел да се научат да общуват бързо и да развиват комуникативните си умения на английски език.

Работи се върху изграждането на 4-те езикови умения (четене, писане, слушане, говорене ) като акцентът е върху говоренето.

Учебният материал е организиран така, че да е възможно усвояването му за различен брой учебни часове, при различни форми на обучение (тип класна стая или смесено онлайн обучение), с различна натовареност: интензивна, полуинтензивна и по - продължителна.

Системата съдържа учебник, в който има речник и синтезирано поднесени граматическите и фразеологични акценти на нивото; учебна тетрадка; междинни тестове след всеки раздел.

ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ПО ПРОГРАМА "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"

 “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация;

 “Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация.

 Повече информация за цялата процедура за кандидатстване и провеждане на обучението, както и за разяснения по попълване на Заявлението можете да направите в ЦПО към „ЗЕНИТ 94” ООД.

 
800x600

гр.Варна, ул.052/ 602-490052/ 602-490052/ 602-490052/ 602-49052/ 602-490, 612-723, 611-221, e-mail: , http://www.zenyt.com

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4